Zgłoszenie Absurdu

Wpisz tytuł najbardziej oddający treść zgłaszanego absurdu (max. 400 znaków)

Wybierz najbardziej pasującą kategorię


Tutaj opisz zgłaszany absurd. Staraj się go opisać możliwie zwięźle i zrozumiale.